Yükleniyor

Yemlik Fosfat

Firmamızın faaliyet alanlarından biri de yem sektöründe ve özellikle kanatlı hayvan yeminde ‘yem katkı maddesi’ olarak kullanılan fosfat türevleridir.

Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

  • DCP 18%P (dikalsiyum fosfat 18%P)
  • MDCP 20%P (monodikalsiyum fosfat 20%P)
  • MDCP 21%P (monodikalsiyum fosfat 21%P)
  • MCP 22,7%P (monokalsiyum fosfat 22,7%P)

Yıllık 72.000 ton kapasitesi ile tesisimiz yurt içi piyasada en ağırlıklı firma olma hüviyetini sürdürürken özellikle Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine yaptığı ihracatla dış piyasalardan ülkemize döviz katkısı sağlamaktadır.

Firmamız kullandığı kaliteli hammaddeler ve nihai üründeki standart değerleriyle ürüne göre uygun ambalaj ve stoklamadaki bilinçli çalışmalarıyla tüketicinin yerli üreticiye olan güvenini sağlamaktadır.